Address EUTF60315E8d8Ace7D7E4a7a8B6b5aA8a6f8b6d

Overview

Balance (Eurot):
11605.7 ($14,167.12)
(@ $1.22 /EUT)

Balance (EurotBeta):
621 ($758.06)
(@ $1.22 /EUROTBETA)